Fotoradary a Straż Miejska

prawnik pl
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 1
Dołączył(a): 10 sty 2007, o 11:38

Fotoradary a Straż Miejska

Postprzez prawnik pl » 10 sty 2007, o 11:58

W Życiu Pabianic z 9 stycznia 2007 r. odnotowano wypowiedź komendanta Straży Miejskiej w Pabianicach na temat dopuszczalności używania przez strażników fotoradarów. Jak wynika z wypowiedzi, zdaje on sobie sprawę, że niektórzy kierowcy twierdzą, iż Straż Miejska nie ma wystarczających uprawnień do kontroli ruchu drogowego i nakładania mandatów na jadących zbyt szybko. On jednak stoi na stanowisku, że istnieje przepis, który do tego uprawnia. Dodał, że takie kwestie sporne może rozstrzygać Trybunał Konstytucyjny, a skoro ten milczy – wszystkie działania strażników są prawomocne.
Przedstawione stanowisko skłania do polemiki z kilku względów.
Przede wszystkim należy zauważyć, że w aktualnym stanie prawnym brak przepisu, który uprawniałby Straż Miejską do używania przyrządów kontrolno-pomiarowych do badania prędkości pojazdów. Zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.), do zadań straży należy czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Oznacza to, że zakres uprawnień straży miejskiej do kontroli ruchu drogowego wyznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). W dziale V tej ustawy, zatytułowanym „Kontrola ruchu drogowego”, nie przewidziano uprawnień dla straży miejskiej do używania fotoradarów. W art. 129 ust. 2 pkt 9 tej ustawy prawo używania przyrządów kontrolno-pomiarowych do badania prędkości pojazdów przyznano wyłącznie Policji. W kolejnych przepisach ustawy brak wzmianki na temat analogicznego uprawnienia Straży Miejskiej.
Warto dodać, że uprawnienie do używania przez Straż Miejską fotoradarów nie może być jej przyznane także na mocy porozumienia zawieranego między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) a właściwym terytorialnie Komendantem Policji, o którym to porozumieniu mowa w art. 9 ust. 1a ustawy o strażach gminnych. Porozumienie takie bowiem nie może wykraczać poza ustawowo określony zakres uprawnień Straży Miejskiej.

Podstaw prawa do używania tych urządzeń przez Straż Miejską nie sposób także upatrywać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (D. U. Nr 247, poz. 2473). Rozporządzenie dopuszcza jedynie możliwość dokonywania przez strażników miejskich obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (§ 1 pkt 5). Zgodnie z § 17 rozporządzenia, strażnik ma prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania jego zadań, w celu: 1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; 3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Jest oczywiste, że tego rodzaju środki techniczne nie stanowią przyrządów kontrolno-pomiarowych do badania prędkości pojazdów, o których mowa w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

Pozostaje pytanie o środki obrony przed wadliwą interpretacją prawa, skutkującą nadużyciem władzy. Osobom, które poniosły szkodę na skutek opisanego działania Straży Miejskiej (np. nałożono na nie mandat), służy roszczenie o odszkodowanie. Zgodnie z art. art. 417 § 1 k.c., za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
Powództwo w tej sprawie wytacza się przeciwko gminie, której jednostką organizacyjną jest Straż Miejska. W procesie stroną pozwaną będzie wójt, burmistrz (prezydent miasta) jako organ uprawniony do reprezentacji gminy i organ przełożony Komendanta Straży Miejskiej.

Analiza zaistniałej sytuacji rodzi krótkie pytanie o powody niefrasobliwości przedstawicieli władz samorządowych w podejściu do przedstawionego problemu. Obawy budzi także poziom wiedzy prawniczej pracowników Straży Miejskiej i Urzędu Miasta.
Na koniec krótka refleksja – próba powoływania się na autorytet Trybunału Konstytucyjnego w celu uwiarygodnienia niezgodnych z prawem działań Straży Miejskiej wypada mało przekonująco. Jest powszechnie wiadome, że w sprawach konstytucyjności prawa TK nie działa z urzędu. Przedstawiciele władzy publicznej powinni o tym wiedzieć.

Avatar użytkownika
kaśka
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 59
Dołączył(a): 25 lis 2006, o 17:37
Lokalizacja: z Bugaju

Postprzez kaśka » 10 sty 2007, o 13:16

Ja chcę wiedzieć krótko - płacić czy nie płacić?
żyj chwilą, tu i teraz

Avatar użytkownika
Bosman
lewityn - wypływasz na szerokie wody
lewityn - wypływasz na szerokie wody
 
Posty: 1178
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 16:56

Postprzez Bosman » 10 sty 2007, o 13:27

Kaśka

Pozostaje pytanie o środki obrony przed wadliwą interpretacją prawa, skutkującą nadużyciem władzy. Osobom, które poniosły szkodę na skutek opisanego działania Straży Miejskiej (np. nałożono na nie mandat), służy roszczenie o odszkodowanie. Zgodnie z art. art. 417 § 1 k.c., za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
Powództwo w tej sprawie wytacza się przeciwko gminie, której jednostką organizacyjną jest Straż Miejska. W procesie stroną pozwaną będzie wójt, burmistrz (prezydent miasta) jako organ uprawniony do reprezentacji gminy i organ przełożony Komendanta Straży Miejskiej.

k.rakowski
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 18
Dołączył(a): 3 sty 2007, o 21:48
Lokalizacja: Bugaj

Postprzez k.rakowski » 10 sty 2007, o 14:57

fotoradar na allegro!!!!!

Avatar użytkownika
jacek.klej
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 221
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 23:46
Lokalizacja: Pabianice

Postprzez jacek.klej » 11 sty 2007, o 00:04

To, że Straż Miejska bezprawnie używa fotoradaru to jedno, ale czy może mieć wgląd w dane osobowe kierowców? Czy tu nie obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.)?
Bo skoro strażnik miejski nie ma prawa nikogo przeszukać (np. maskowanie butelek z alkoholem w nieprzeźroczystej torbie), to czy ma prawo znać dane kierowcy?
Można dać wędkę, za rybę już trzeba płacić.

BOLO
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 320
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 11:25
Lokalizacja: Pabianice/ŁOŚedle

Postprzez BOLO » 11 sty 2007, o 01:56

dziś zasłyszałem dziwną kwestię że POLICJA dzwoni do domu i pracy winowajcy którego wykrył fotoradar SM... nie bardzo w to wierzę ale skoro zobaczyłem mandat na 100 zł... sam nie wiem,...

ale czy SM jest od łapania piratów drogowych??czy na STRAŻy MIEJSKańców???
ioo było was poznac ale albo jestem zbyt głupi aby was zrozumieć albo zbyt mądry aby was cokolwiek nauczyć

dwdm
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 15
Dołączył(a): 26 gru 2006, o 22:16
Lokalizacja: 51o39'12,71"/19o22'32,91"

Postprzez dwdm » 12 sty 2007, o 21:50

widziałem śmieciarzy z lodówką (tak wygląda fotoradar ze strażnikami) w środę na ul. Janke'go przy ograniczeni 40 oszołomy siedziały w oznakowanym punto i czytały sorry oglądały obrazki w gazetach
mieli szczęscie że mi się spieszyło bo zaparkowałbym samochodem przed ich zabawką (tam nie ma zakazu) i nici ze zdjęć
a może zrobimy jakąś galerie zdjęć frajerów z ich sprzętem w terenie??
może wtedy dowiemy się gdzie leni się nasz sąsiad
można zdjęcie wkleić do wypowiedzi??rozejrzałem się po użytkownikach i znalazł się tam strasznik może miejski niech się wypowie na temat przekraczania prędkości więcej nie napisze bo dostane bana

Hans
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 2
Dołączył(a): 28 sty 2007, o 15:53

Re: Fotoradary a Straż Miejska

Postprzez Hans » 28 sty 2007, o 17:42

to ja w tej sytuacji miałabym kilka pytań w kontekscie kodeksu karnego:

Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie
przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy przełamanie zabezpieczenia to także wykorzystanie (bezpośrednie jej użycie, a nie obejście) procedur postępowania których nie miało się prawa użyć w danej sytuacji, bo działało się bezprawnie (bez ustawowej podstawy lub z jej przekroczeniem)? - chodzi np. o procedury dostępu do danych z cepiku, urzędu miasta.
Czy procedura dostępu do danych osobowych jest innym szczególnym zabezpieczeniem tych danych? (udostępnienie tylko osobom uprawnionym w określonych sytuacjach).

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.

Czy fotoradar jest urządzeniem specjalnym którym można naruszyć chronione np. przez Konstytucje RP dobra osobiste: prywatność, wizerunek itp.?
Czy jeśli ktoś nie ma prawa używać fotoradaru to tym bardziej nie może uzyskiwać informacji z fotoradaru?

§ 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie.

Czy dotyczyłoby to np. hipotetycznej sytuacji, że np. strażnicy miejscy udostępnialiby uzyskane legalnie(lub nie) dane osobowe kierowców prywatnym firmom które załatwiały za nich papierkowe formalności.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Co się stanie w sytuacji, gdy sm prześle na policje uzyskane bezprawnie z fotoradaru materiały, gdy jednocześnie wpłynie w/w wniosek?

człowiekowi to czasem dziwne myśli przychodzą do głowy.

Pozdrawiam
Hans

Hans
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 2
Dołączył(a): 28 sty 2007, o 15:53

Re: Fotoradary a Straż Miejska

Postprzez Hans » 29 sty 2007, o 11:57


Avatar użytkownika
walking man
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 6
Dołączył(a): 11 lut 2007, o 02:38
Lokalizacja: pochodzisz?

Postprzez walking man » 11 lut 2007, o 03:00

w ogóle to straż miejska jest śmieszna, już nie mówiąc o tej akcji z fotoradarami i jej legalności :roll:

wzięli by się wkońcu do roboty i zadbali o porządek na ulicach ^^, a nie jak na orkiestrze śp wszyscy sobie stanęli za hiper i pogaduchy urządzali lub zajadali się w furexach kfc. żal.pl! za co oni biorą pieniądze?
Obrazek

Avatar użytkownika
jacek.klej
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 221
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 23:46
Lokalizacja: Pabianice

Postprzez jacek.klej » 22 mar 2007, o 19:19

No to Trybunał Konstytucyjny załatwił sprawę z fotoradarem straży miejskiej (orzeczenie).
Ciekawy jestem co na to pan Brodala, czy ciągle chce odwoływać się do sądu w przegranej sprawie?

Ps. Ciekawe też jest to, czy kierowcy którzy zapłacili za te "mandaty" nie będą teraz żądać oddania pieniędzy wraz z odsetkami? Ile miasto na tym straci?
Można dać wędkę, za rybę już trzeba płacić.

kaskana
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 28
Dołączył(a): 15 gru 2006, o 17:50
Lokalizacja: Bugaj :)

Postprzez kaskana » 22 mar 2007, o 22:13

jacek.klej napisał(a):Ps. Ciekawe też jest to, czy kierowcy którzy zapłacili za te "mandaty" nie będą teraz żądać oddania pieniędzy wraz z odsetkami? Ile miasto na tym straci?


gwarantuje Ci, że będą - mój tata już chce pisać odwołanie :)

Avatar użytkownika
jacek.klej
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 221
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 23:46
Lokalizacja: Pabianice

Postprzez jacek.klej » 22 mar 2007, o 22:57

Niestety na konferencji prasowej rzecznik Trybunału powiedział rzecz dla mnie niezrozumiałą, a mianowicie, że orzeczenie to nie działa wstecz i nie powoduje anulowania wystawionych już "mandatów". Dziwne to to, skoro rozporządzenie było sprzeczne i niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Zawsze można spróbować powalczyć w sądzie o swoją kasę :mrgreen:
Można dać wędkę, za rybę już trzeba płacić.

BOLO
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 320
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 11:25
Lokalizacja: Pabianice/ŁOŚedle

Postprzez BOLO » 23 mar 2007, o 11:05

i bardzo pięknie.... NIE ODDAWAĆ kasy i dalej filmować - bo to robić moga... przekazywać policji.... a ona bedzie karać....
ioo było was poznac ale albo jestem zbyt głupi aby was zrozumieć albo zbyt mądry aby was cokolwiek nauczyć

Avatar użytkownika
jacek.klej
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 221
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 23:46
Lokalizacja: Pabianice

Postprzez jacek.klej » 23 mar 2007, o 15:01

No widzisz BOLO znów się z Tobą zgadzam, ale jest jeszcze prostsze rozwiązanie, które każdy kierowca może, a nawet powinien zastosować żeby SM i Policja nie dobierały się do jego kasy. Przestrzegać przepisów! Prawda, że proste :twisted:
Można dać wędkę, za rybę już trzeba płacić.

Lupus83
 

Postprzez Lupus83 » 11 kwi 2007, o 08:06

jacek.klej napisał(a):Niestety na konferencji prasowej rzecznik Trybunału powiedział rzecz dla mnie niezrozumiałą, a mianowicie, że orzeczenie to nie działa wstecz i nie powoduje anulowania wystawionych już "mandatów". Dziwne to to, skoro rozporządzenie było sprzeczne i niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Zawsze można spróbować powalczyć w sądzie o swoją kasę :mrgreen:

W maju 2005 wpadłem na Myśliwskiej. Jechałem 61 na 40 ozywiście złapał mnie ten nieszczęsny fotoradar. Nie będe wnikał w szczegóły ale sprawa trafiła do sądu grodzkiego a w sądzie wygrałem. Oszczędziło mi to 150 złotych i 4 punktów.

blue
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 6
Dołączył(a): 13 lip 2007, o 21:58

Postprzez blue » 18 lip 2007, o 22:07

Od 24 lipca rusza kolejny etap łapanek :twisted: przez Straż od zadań nadzwyczanie niepotrzebnych.

Proponuję w tym temacie wpisywać dokładne miejsca ,które sobie upodobali na ustawianie fotoradaru.

Poprzednim razem ulubione miejsca to m.in. :
1. Przy szkole nr 17 w kierunku Rzgowa
2. Przy kościele Mateusza w kierunku Rzgowa
3. Na Rypułtowickiej w kierunku Łodzi w okolicy Widzewskiej
4. Na Łaskiej w kierunku Chechła za Statoilem.

BOLO
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 320
Dołączył(a): 21 lis 2006, o 11:25
Lokalizacja: Pabianice/ŁOŚedle

Postprzez BOLO » 19 lip 2007, o 00:22

qwa.... dziś przegli....
nie zdążyłem zrobić fotki.... podjeżdza jakiś STR MIEJ z czarnula i ona wchodzi do STSa zx kuponem - za co my im płacimy...

zarządzam akcje wyłapywania SM i POLICJI w sytuacjach w których nie powinnismy ich widzieć.... może wtedy bedą robić to co powinni
ioo było was poznac ale albo jestem zbyt głupi aby was zrozumieć albo zbyt mądry aby was cokolwiek nauczyć

Avatar użytkownika
NEO
Piaski - witamy w piaskownicy
Piaski - witamy w piaskownicy
 
Posty: 43
Dołączył(a): 9 sty 2007, o 12:17
Lokalizacja: Pabianice

Postprzez NEO » 19 lip 2007, o 11:51

Czy policja (bez wlaczonego sygnalu swietlnego i wyjca), moze:
- wyjeżdżając z Esso (moze inaczej teraz sie nazywa), skrecac w LEWO! jezeli nakaz jest w PRAWO! ?? - bo widze ze czesto im sie to zdarza .....

N.

keczup
Starówa - witaj starszy forumowiczu
Starówa - witaj starszy forumowiczu
 
Posty: 208
Dołączył(a): 5 lut 2007, o 00:42

Postprzez keczup » 19 lip 2007, o 12:50

NEO napisał(a):Czy policja (bez wlaczonego sygnalu swietlnego i wyjca), moze:
- wyjeżdżając z Esso (moze inaczej teraz sie nazywa), skrecac w LEWO! jezeli nakaz jest w PRAWO! ?? - bo widze ze czesto im sie to zdarza .....

N.


nie

oni nagminnie łamia przepisy... ja juz dwa razy widziałem jak zawracając przecinali podwójna ciagła w centrum miasta...

stacja nazwya sie obencie chyba Lotos

Następna strona

Powrót do Cztery koła i nie tylko...Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników

cron